Infolinia: 727 011 011

NEBULIZACJA - NOWOCZESNA FORMA INHALACJI

Stosowanie lekw w postaci wziewnych aerozoli w leczeniu chorb puc ma przewag nad podawaniem doustnym lub pozajelitowym, gdy pozwala leczy wybirczo puca, przez osignicie duego stenia leku w drogach oddechowych i jednoczenie ogranicza oglnoustrojowe skutki niepodane, dziki minimalnemu steniu leku we krwi.

Beta2-mimetyki w inhalacji dziaaj znacznie szybciej, ni po podaniu doustnym. Niektre leki dziaaj tylko w postaci aerozolu (np. nedokromil - dla chorych na astm czy dornaza - dla chorych na mukowiscydoz). Podawanie lekw w postaci aerozolu jest bezbolesne i czsto wygodne.
Z tych powodw w wytycznych leczenia astmy i POChP przedkada si wziewne podawanie lekw nad doustne i pozajelitowe (tj. podskrne, dominiowe i doylne).

Inhalacja jest doskona metod lecznicz i wietnie sprawdza si w leczeniu schorze drg oddechowych, poniewa rodek leczniczy trafia dokadnie tam, gdzie powinien – bezporednio do chorego organu. I moe od razu zacz dziaa!
Tradycyjne inhalacje znakomicie sprawdzay si gwnie w przypadku kataru, poniewa pomagay niwelowa symptomy choroby, udraniajc nos.
W przypadku np. rnego rodzaju kaszlu, przynosiy pewn ulg, lecz byy mniej skuteczne. Tu wanie wkracza nebulizacja: wszelkiego rodzaju choroby oskrzeli, czy puc, doskonale mona leczy wanie za jej pomoc. W dodatku pozwala zmniejszy dawk leku i sprawia, e szybciej zaczyna on dziaa.
Nebulizator to specjalne urzdzenie, ktre za pomoc spronego powietrza (aparaty pneumatyczne) lub ultradwikw rozbija wlane do niego lekarstwo na mikroskopijne czsteczki, a nastpnie rozprasza w postaci delikatnej mgieki, widocznej goym okiem. T mgiek chory wdycha podczas zabiegu, a unoszce si w niej czsteczki lekarstwa z kadym wdechem s transportowane w gb ukadu oddechowego.
Inhalacja przy uyciu nebulizatora jest atwa do wykonania. Jej wielk zalet jest fakt, e mona j wykona take u osoby nie wsppracujcej, np. maego dziecka, poniewa do tego rodzaju inhalacji nie jest wymagana koordynacja wdechowo-wydechowa. W dodatku zastosowana odpowiednio wczenie moe nawet pozwoli choremu unikn koniecznoci brania antybiotyku, a na pewno skrci czas trwania choroby i wyranie zagodzi jej objawy – mwi Magdalena Rybner, specjalista medycyny rodzinnej. – Czasem moe wrcz zwin chorob w zarodku!
Najnowoczeniejsz form inhalacji jest nebulizacja. Od tradycyjnych inhalacji rni j to, e chory wdycha nie gorce opary substancji leczniczej, ale chodn mg, w ktrej unosi si rozbity na drobniutkie czsteczki lek.

WE WSZYSTKICH NASZYCH APTEKACH NASI PACJENCI MAJ RWNIE MOLIWO WYPOYCZENIA INHALATORA MARKI SOHO