Czy zamienniki leków są bezpieczne?

Kategoria: Blog

dawka w generykach

Oryginał to pierwsza w historii zarejestrowana postać leku z określoną substancją terapeutyczną.

Przed ewidencjonowaniem przechodzi serię badań klinicznych, mających na celu wykazanie leczniczego działania danego preparatu oraz wykrycie ewentualnych działań ubocznych.

W miejsce leków pierwotnych klienci naszej apteki mogą kupić ich tańsze zamienniki.

Czy zmienniki leków posiadają te same substancje lecznicze?

Zamienniki, inaczej generyki, to leki o takim samym składzie jakościowym i ilościowym substancji czynnych, co oryginał. Są także dostępne w tej samej postaci farmaceutycznej co lek pierwotny. Ich biorównoważność została potwierdzona badaniami biodostępności.

Czy dawka w generykach jest taka sama jak w oryginale?

Pacjenci nie muszą obawiać się przyjmowania zamienników w miejsce oryginałów; dawka substancji leczniczej w nich zawarta odpowiada dawce w leku pierwotnym.

Dopuszczane prawem minimalne różnice nie zmieniają działania terapeutycznego zamiennika.

Skąd się bierze niższa cena zamienników?

Skoro zatem generyki posiadają te same ilości substancji leczniczej, co oryginały leków i wykazują takie samo działanie, skąd bierze się ich dużo niższa cena?

Różnica w kosztach wynika z faktu, iż leki generyczne nie muszą przechodzić bardzo drogich badań klinicznych, które znacząco podnoszą cenę oryginału.

Bezpieczeństwo stosowania substancji leczniczej zostało już określone podczas rejestracji leku pierwotnego, dlatego zamienniki muszą spełniać zasady GMP, czyli Dobrej Praktyki Wytwarzania i wymagania określone w Farmakopei, bez poddawania ich badaniom klinicznym.

Czy generyki posiadają te same substancje pomocnicze, co oryginały?

Zamienniki leków od oryginałów różnią się ceną oraz możliwością stosowania w nich innych substancji pomocniczych, niż w leku pierwotnym. Substancje te nie wykazują działania leczniczego.

Naszym klientom proponujemy stosowanie tańszych zamienników leków w miejsce oryginałów, jednocześnie doradzając dokładne przeczytanie ich składu przed zakupem.

Substancje pomocnicze mogą być przyczyną wystąpienia reakcji alergicznej, dlatego warto upewnić się u farmaceuty, czy zastosowanie danego zamiennika w indywidualnym przypadku będzie bezpieczne.

Jeśli klient nie jest na nic uczulony, śmiało może sięgnąć po zamiennik.